ŠKOLENÍ

Základní a opakované školení všech kompetentních osob v jeřábové dopravě mezi které patří:

  • Jeřábník
  • Obsluha nakládacího jeřábu
  • Obsluha pracovní plošiny
  • Vazač
  • Signalista
  • Pověřená osoba v jeřábové dopravě

Dodání všech potřebných tiskopisů

Evidence a sledování následného školení